Geodézia

A geodézia a helyzetmeghatározás tudománya. Ősi mérnöki tudomány, ami a földműveléssel és az építészettel együtt alakult ki az ókor elején.

A földmérés ennek a tudománynak a gyakorlati megvalósításával foglalkozik. A tényleges mérésekkel, azok feldolgozásával, a mérési eredmények alapján térképek szerkesztésével, és a térképek karbantartásával.

A tudomány és a technika fejlődésével minden tudományág változik, így a geodézia is. Az egyre korszerűbb műszerek, különösen az elektronikus távmérők, majd az űrtechnika, a GPS az utóbbi évtizedekben megnövelték a mérések elérhető pontosságát. Ennél is nagyobb vátozást hozott a mérések idejének jelentős lecsökkenése. Ma már elépzelhetetlennek tűnik, hogy a régi földmérők egész nyáron mértek, és a méréseket télen dolgozták fel.

A számítástechnika gyors fejlődése eleinte csak a számítások gyors elvégzését biztosította, de az adatbázisok és főleg az internet egészen új lehetőségeket nyújt.

A mai térképek már nem papíron készülnek, és ha ki is nyomtatjuk, csak azért, mert úgy könnyebben tudjuk értelmezni a tartalmukat. A számítógépen létrehozott digitális térképek lehetővé teszik, hogy nagyon sokféle adatot, információt rendeljünk a térképi helyekhez, és azokat nem csak a megjelenítéshez, hanem elemzésekhez is felhasználjuk. Ezekkel a lehetőségekkel a térinformatika foglalkozik, ami ma már önálló tudományágnak tekinthető.

Földmérés és hozzá kapcsolódó információk

A geod.hu nem a szakma tudományos eredményeiről akar szakembereknek szóló cikkeket közölni, hanem hasznos információkat szeretne nyújtani azok számára, akik valamilyen ügyük intézéséhez keresnek segítséget.

A legtöbb ember csak nagyon ritkán, telekvásárlással, építkezéssel kapcsolatban szeretné földmérő szolgáltatását igénybevenni, nekik segíthet a földmérési vállalkozással kapcsolatos oldal.

Földmérés

A földhivatali ügyek intézéséhez segítség a Földhivatalok címét, nyitvatartását ismertető oldal.

Földhivatalok

A településekről, az önkormányzatokról is található néhány fontos adat.

Települések